Notis Hak Cipta

Hak cipta RISDA dan kandunganya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan RISDA kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian dalam sistem KMS RISDA ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada RISDA.

Rujukan nombor IP : LY2019000283