Soalan Lazim

Apakah syarat kelayakan untuk mendapatkan intensif/bantuan Skim Intensif Produktiviti Getah (SIPG) serta berapakah kadar komponennya?

Syarat-Syarat permohonan SIPG adalah:-

a) Warganegara Malaysia
Berdaftar dengan RISDA/memiliki kad SIC
b) Hak milik tanah yang sah
c) Jumlah keluasan tanah tidak melebihi 4.0 hektar secara agregat
d) Kebun matang dan bertoreh dengan produktiviti sekurang-kurangnya 800kg/ha/tahun
e) Kelayakan intensif boleh diberikan pada tahun berikutnya dengan syarat mencapai peningkatan tahunan 100kg.hektar/tahun (rujuk kad produktiviti pekebun kecil)
f) Kebun sentiasa diselenggara mengikut Amalan Pertanian Baik (GAP)
g) Keutamaan permohonan kepada:-
i. Kebun yang menghasil dan menjual lateks
ii. Menjalakan jualan getah secara berkelompok
iii. Mereka yang menjadi ahli KPK/KPG Daerah/ Negeri dan pekebun kecil yang guna kad produktiviti

Kadar:

a) Semenanjung Malaysia – RM317/Ha
b) Sabah & Sarawak – RM400/Ha

Apakah syarat kelayakan untuk mendapatkan intensif/bantuan Program Peningkatan Produktiviti Getah (PPG) dan Program Infrastruktur Pemasaran (PIP) serta berapakah kadar komponennya?

Syarat-Syarat permohonan PPG adalah:-

a) Pekebun Kecil Warganegara Malaysia
b) Berdaftar dengan RISDA/memiliki kad SIC
c) Hak milik kebun yang sah
d) Jumlah keluasan tanah tidak melebihi 4.0 hektar secara agregat
e) Kebun telah mencapai tahap matang dan boleh ditoreh sekurang-kurangnya mengandungi 70% @ 350 pokok sehektar
f) Kebun sentisa diselenggara mengikut Amalan Pertanian Baik
g) Keutamaan permohonan kepada:-
i. Menjalankan jualan secara berkelompok
ii. Boleh bekerjasama sebagai Focus Group RISDA Mereka yang menjadi ahli KPK/KPG Daerah/Negeri

Kadar:

a) Semenanjung Malaysia – RM500/Ha
b) Sabah & Sarawak – RM650/Ha

Berapakah kadar intensif/bantuan dalam komponen Program Infrastruktur Pemasaran (PIP)?

a) PTS – RM250,000
b) DPS – RM30,000
c) DPL (MODEL A) – RM 40,000
d) DPL (MODEL B) – RM 25,000

Apakah tindakan pihak RISDA berkenaan isu harga getah yang rendah?

a) Membuat jualan getah pekebun kecil secara pemasaran berkelompok melalui tender. Impak: meningkatkan harga skrap di peringkat ladang daripada RM1.25 kepada RM 2.03 (peningkatan sebanyakRM0.53/kg) pada bulan Disember 2018.
b) Menggalakkan pekebun kecil untuk bertukar daripada pengeluaran skrap getah kepada lateks. Impak : meningkatkan pendapatan pekebun kecil sebanyak 20-30%.
c) Pelaksanaan Skim Intensif Pengeluaran Getah (IPG) di mana harga lantai telah ditetapkan sebanyak RM 2.50/kg mulai Januari 2019 – semua pekebun kecil yang menjual getah layak menuntut perbezaan antara harga ladang dan harga lantai di lembaga Getah Malaysia (LGM).

Adakah cara lain untuk mendapatkan harga getah?

Di Portal Rasmi RISDA dan Lembaga Getah Malaysia (LGM).